Català   English   Español       

La Galeria d’Art Contemporani CIENTOMASUNA, a través de diverses plataformes digitals, està llançant vídeos d’entrevistes als artistes que tenen les seves obres a la Galeria. La primera entrevista va ser amb Eugènia Balcells.