Català   English   Español       

Entrevista sobre com Eugènia veu l’art, la seva trajectòria i els seus projectes futurs. Eugènia parla de SUPERMERCART (1976), de la seva pel·lícula CARTES D’AKYAB (2021) i de la seva participació com a artista convidada al FESTIVAL DE LA LLUM 2021, entre altres temes.